×

Udgivelser 2000

 • Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

  | 1. januar 2000 |

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Regler Strålehygiejne strålebeskyttelse Røntgen Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2000 Sidetal: 4 s. Formater: El

 • Cirkulære nr. 113 om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Regler Sygeplejerskeuddannelse Sygeplejerskers uddannelse special- og videreuddannelse Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2

 • Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Regler Vaccination vaccinationer børnesundhed Børn Vejledninger MFR Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2000 Sidetal:

 • Gravid

  den nye pjece om muligheder og rettigheder Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Pjecer Graviditet Gravide Svangerskab Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2000

 • Når børn brænder sig, sker det næsten altid i køkkenet...

  mens de voksne er der Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Pjecer Ulykker Forebyggelse Børn børnesundhed Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2000 Sidetal:

 • Evaluering af ecstasykampagnen "ecstasy.dk - narko'en over alle"

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Ecstasy Narkotika Rusmidler Stofmisbrug Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2000 Sidetal: 55 sider Formater: Elektr

 • Sæt alkohol på dagsordenen

  et idékatalog der kan være med til at ændre alkoholvanerne i boligområdet Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Pjecer Alkohol Udgiver: Sundhedsstyrelsen

 • ICIDH-2

  international klassifikation af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Klassifikationer og terminologi Handicappede klassifikationer

 • Medicinsk problemstilling i MTV-perspektiv

  penicillinbehandling ved pneumoni Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Pjecer Medicinsk teknologivurdering (MTV) Medicinsk filosofi Lungebetændelse behandling med medicin

 • Kom i gang

  lærervejledning Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Fysisk aktivitet Motion Idræt Sundhed Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. [2000] Sidetal: 47 side

 • Kom i gang

  elevhæfte Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Motion Fysisk aktivitet Idræt Sundhed Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: [Kbh.] [2000] Sidetal: 31 sider

 • Mad og måltider i grundskoler og fritidsinstitutioner - hvordan ser det ud?

  en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af vilkår og rammer for mad og måltider Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Børn børnesundhed Ernæring Skolebe

 • 10 år med genstandsgrænser

  Om Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne i uge 40, 1990-1999 Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Alkohol Forebyggelse Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2000 Si

 • Legalt provokerede aborter 1997-1999

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Tidsskrifter Sundhedsstatistik sundhedsdata sundhedsstyrelsensregistre Fødsler, fertilitetsbehandling og abort Udgiver: Sundhedsstyrel

 • Forebyggelse og sundhedsfremme i Europa

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Tidsskrifter Forebyggelse Sundhedsfremme Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Sidetal: Formater: Elektronisk udgave

 • Antal sengepladser ved sygehuse ved udgangen af 1999

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Tidsskrifter Sundhedsstatistik sundhedsdata sundhedsstyrelsensregistre Behandling ved sygehuse Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år:

 • Danskere behandlet på udenlandske sygehuse

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Tidsskrifter Sundhedsstatistik sundhedsdata sundhedsstyrelsensregistre Behandling ved sygehuse Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år:

 • Ulighed i sundhed

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Tidsskrifter Forebyggelse Livsvilkår Social ulighed social ulighed i sundhed Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Sidetal:

 • Lægeprognose

  efterspørgsel 2000-2025 Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Prognoser m.v. prognose og dimensionering Læger Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2000 Sid

 • Forebyggelse i sundhedssektoren

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Tidsskrifter Forebyggelse Sundhed Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Sidetal: Formater: Elektronisk udgave