×

Udgivelser 2004

 • Årsopgørelse 2003

  | 27. september 2011 |

  Sundhedsstyrelsens ekspertpanel vedr. Eksperimentel behandling i udlandet (second opion-ordning) Udgave: [Version: 1.0; Versionsdato: 08. juni 2004] Sprog: Dansk Yderligere emneord: eks

 • Referenceprogram for skizofreni

  | 1. januar 2009 |

  udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Psykiatri kliniske retningslinjer Skizofreni Referenceprogram Udgiver: Sundhedsstyrelsen

 • Rapport om klinisk farmaci

  | 25. juni 2004 |

  Rapporten: Brug medicinen bedre - perspektiver i klinisk farmaci er en rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci.

 • Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - resultater for 2003

  | 5. maj 2004 |

  Udgave: [Version: 1.0] Versionsdato: maj 2004 Sprog: Dansk Yderligere emneord: røntgenanlæg strålebeskyttelse radioaktive stoffer nukleare anlæg dosisgrænser Udgiver: Sundhedss

 • Speciallægeuddannelse i Danmark

  | 3. marts 2004 |

  en impirisk undersøgelse af tendenser indenfor speciallægeuddannelsen før implementeringen af den nye speciallægeuddannelse Udgave: [Version: 1.0 Versionsdato: marts 2004] S

 • Vejledning om akutberedskab ved allergen-specifik immunterapi

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Astma-allergi astma og allergi Beredskab Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2004 Sidetal: 2 s. Formater: Elektroni

 • Patientvurderinger af behandlingsforløb ved brystlidelser

  en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Kræft Spørgeskemaundersøgelser Kvalitetsudvikling måling

 • Fysisk aktivitet i dagligdagen blandt 16-20-årige i Danmark

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Fysisk aktivitet Forebyggelse Motion Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2004 Sidetal: 96 s. Formater: Elektronisk

 • Operationel plan ved trussel om eller forekomst af koppeudbrud i eller uden for Danmark

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Civilt beredskab sundhedsberedskab Biologisk beredskab Beredskabsplan Koppeplan Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2004

 • Medicinhåndtering og anvendelse af fælles ordinationsark på landets medicinske afdelinger

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Medicin behandling med lægemidler Ordination Enstrenget medicinadministration Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2004 Si

 • Pejling af røg, mad og drikke i sportshaller og idrætsklubber, april-maj 2004

  undersøgelse blandt personer med praktisk tilknytning til faciliteterne Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Alkohol Rygning Rygeforbud tobak Udgiver: Sundhedsstyrel

 • Tandplejens struktur og organisation

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Planlægning Tandpleje Specialtandlæge Ortodonti Tandregulering Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2004 Sidetal: 141 s

 • MIT

  medicinsk informatik - nr. 1/2004 Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Tidssskrifter sundhedsdata Medicinsk informatik Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Sidet

 • Årsberetning 2003

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Årsberetning CEMTV Evaluering MTV medicinsk teknologivurdering (MTV) Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2004 Sidetal:

 • MTV-Nyt

  6. årg, nr.1 - maj 2004 Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Tidsskrifter Medicinsk teknologivurdering (MTV) Udgiver: By og år: Sidetal: Formater: E

 • Speciallægeuddannelse i Danmark

  en empirisk undersøgelse af tendenser indenfor speciallægeuddannelsen før implementeringen af den nye speciallægeuddannelse Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord:

 • Evaluering af sygeplejen til brystkræftpatienter i Danmark

  standarder for sygeplejen Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Kræft kræftbehandling Brystkræft Patientbehandling Evaluering Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kb

 • Stof til eftertanke

  fakta om hormonforstyrrende stoffer Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Pjecer miljø og helbred Forebyggelse Giftstoffer Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2

 • Afregning af fritvalgspatienter

  rapport fra Fritvalgsarbejdsgruppen Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: DRG DRG takster Frit sygehusvalg Sygehusvæsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. [200

 • Kommentarer til: Breath test for lung cancer screening

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Tidsskrifter Medicinsk teknologivurdering (MTV) Kræft Lungekræft kræftbehandling Screening Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: