×

Blod og blodprodukter

Opdateret 29. april 2014

Blod og blodkomponenter (erytrocytter og plasma mm.) bruges til at erstatte blodtab ved operationer og ulykker, hvor der mistes meget blod.

Vi stiller krav til kvaliteten og sikkerheden af blod og blodkomponenter.

Det er kun blodbanker, som Styrelsen for Patientsikkerhed løbende fører tilsyn med, der må tappe blod og fremstille blodkomponenter.