×

Blod og blodprodukter

Opdateret 5. marts 2013
Blod og blodkomponenter (erytrocytter og plasma mm.) bruges til at erstatte blodtab ved operationer og ulykker, hvor der mistes meget blod.

Vi stiller krav til kvaliteten og sikkerheden af blod og blodkomponenter.

Det er kun blodbanker, som Sundhedsstyrelsen løbende fører tilsyn med, der må tappe blod og fremstille blodkomponenter.

Tilladelse til blodbankvirksomhed

Meld en bivirkning

Bivirkninger og utilsigtede hændelser ved blod og blodprodukter 

Regler

Regler for blod og væv