×

Fælles Medicinkort (FMK)

Opdateret 5. februar 2014

Hvad er Fælles MedicinKort (FMK)?

Det Fælles Medicinkort er en digital løsning, som hjælper til at forhindre fejlmedicinering.

Fejlmedicinering kan enten være, at man tager for lidt eller for meget medicin – eller at man tager forskellige typer medicin som ikke bør tages samtidig. Fælles Medicinkort (FMK) forbedrer derfor sikkerheden og kvaliteten af behandlingen med medicin.

FMK sikrer, at borgere og sundhedsvæsenet har adgang til korrekte og opdaterede medicinoplysninger.

Læger, sygeplejersker, tandlæger m.v. bruger FMK enten gennem deres egne it-systemer (elektronisk patientjournal, elektronisk omsorgsjournal, praksissystem o.l.) eller via www.sundhed.dk og www.FMK-online.dk. De lokale it-systemer synkroniserer automatisk dine medicinoplysninger med det centrale FMK. På den måde er aktuelle medicinoplysninger altid tilgængelige for de sundhedspersoner, der behandler patienter og borgere.

Som borger har du adgang til dine egne oplysninger via www.sundhed.dk og www.FMK-online.dk.

Hvis du skal til konsultation hos din praktiserende læger, indlægges, udskrives eller til ambulant behandling på et sygehus, kan lægen hurtigt og sikkert hente de korrekte medicinoplysninger fra FMK ind i deres egne it-systemer og derved sikre at borgeren sørge for, at du får den korrekte behandling.

Adgang til FMK

www.fmk-online.dk

Ansvar for FMK

Det er Statens Serum Institut, Sektor for National Sundheds-it, som har ansvar for drift og support af FMK (og Medicinprofilen).

FMK og Medicinprofilen

FMK blev lanceret i 2007 som afløser af Medicinprofilen. Medicinprofilen er under udfasning og forventes at blive lukket i slutningen af 2014. 

Fordi Medicinprofilen lukkes snart, anbefaler vi nye brugere at bruge Fælles Medicinkort. 

Sådan får du adgang

Borger

Log på med dit NemID, nøglekort via enten Sundhed.dk eller www.fmk-online.dk

Sundhedsfagligt personale

  1. Bestil en Digital Signatur hos Nets-DanID: https: //www.nets-danid.dk/
  2. Installér din digitale signatur på din computer
  3. Log på enten Sundhed.dk eller www.fmk-online.dk
  4. Vælg dit certifikat og indtast kode

Apotekerpersonale

Log på via Sundhed.dk. Apotekets LRA administrator opretter medarbejderpas, se venligst for vejledning link hos Sundhed.dk nedenfor:

Adgang til Medicinprofilen for apoteker