×

Apotekets adgang til Medicinprofilen

Opdateret 25. november 2013

Medicinprofilen giver overblik over den medicin, den enkelte borger er i behandling med.

Formålet med Medicinprofilen er at øge kvaliteten i borgernes medicinske behandling. Apoteker må udelukkende bruge oplysningerne i Medicinprofilen til at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af en borgers behandling.

Adgangen til en borgers medicinprofil forudsætter: 

 • at apoteket har borgerens samtykke til at se hans/hendes medicinprofil
 • at oplysningerne i borgerens medicinprofil er nødvendige for at apoteket kan vejlede borgeren
 • at oplysningerne bruges til at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens medicinanvendelse.

Særlige funktioner til apoteket

Apoteket har mulighed for at se de samme oplysninger i Medicinprofilen, som læger har mulighed for, herunder at se:

 • hvilke lægemidler, patienten aktuelt er i behandling med
 • om der til samme patient er ordineret flere lægemidler, der virker ens, fra forskellige læger (praktiserende læger, speciallæger, sygehuslæger m.v.)
 • om patienten følger den ordinerede behandling (compliance)
 • om der er interaktioner mellem lægemidlerne i patientens medicinprofil
 • om der er registreret lægemiddelcave på patienten
 • oplysninger om patientens medicintilskud.

Ud over funktionerne i Medicinprofilen, har apoteket adgang til funktioner på receptserveren via sundhed.dk. Disse funktioner ligger under menupunktet "Receptserver", når apoteket er logget på sundhed.dk. Her har apoteket mulighed for at: 

 • søge i afviste recepter
 • fremsøge og ekspedere elektroniske ordinationer
 • tilbageføre apotekets egne indberetninger om receptkøb
 • Fremsøge synkroniseringsliste med alle ordinationer, som apoteket har under behandling eller har overført til dosiskort.

Adgang kræver medarbejdercertifikat

Fagligt uddannet apotekspersonale skal bruge et særligt medarbejdercertifikat til sundhedsfaglige, når de logger på Medicinprofilen via sundhed.dk. Medarbejdercertifikatet anvendes, når du skal bruge din medarbejderidentitet i forbindelse med dit arbejde. Medarbejdercertifikatet dokumenterer, hvem du er, og hvor du arbejder. 

Medarbejdercertifikatet skal installeres på computeren, før Medicinprofilen kan benyttes. Med certifikatet følger en personlig kode, som du skal taste for at undgå misbrug af certifikatet. Når du logger på sundhed.dk, vil medarbejdercertifikatet give adgang til apotekets funktioner i Medicinprofilen.

Hvis du har problemer med at logge på sundhed.dk med medarbejdercertifikatet, kan du kontakte sundhed.dkinfo@sundhed.dk.

Du kan bestille og få mere information om medarbejdercertifikat til sundhedsfaglige via boksen til højre.

Adgang for apoteker

 • Bestil et særligt medarbejdercertifikat for sundhedsfaglige (se boksen til højre)
 • Installér medarbejdercertifikatet på computeren
 • Log på Medicinprofilen via sundhed.dk
 • Vælg certifikat og indtast kode

Samtykke til apoteket

Et apotek har adgang til en borgers medicinprofil, hvis borgeren giver samtykke til apoteket. Det sker ved, at borgeren på apoteket giver sit samtykke, som apoteket gemmer elektronisk i en samtykkedatabase. 

Når borgeren har givet sit samtykke til, at apoteket må se i borgerens medicinprofil, vil oprettelsen af det elektroniske samtykke være en del af adgangsproceduren i Medicinprofilen. Det vil sige, at registreringen af et samtykke sker i forbindelse med fremsøgningen af en borgers medicinprofil. Hvis der allerede er registreret et samtykke fra borgeren, åbnes borgerens medicinprofil uden, at der skal registreres nyt samtykke. 

Et samtykke gives til det enkelte apotek og tilhørende apoteksenheder, det vil sige for eksempel hovedapoteket, filialer og apoteksudsalg. Et samtykke er tidsubegrænset og gælder, til det trækkes tilbage. 

Via boksen til højre kan du se skærmbilleder til oprettelse af apotekersamtykke og i "Brugermanual til apoteker om Medicinprofil og Receptserver" finder du også information om håndtering af samtykke.