×

Baggrund for Medicinprofilen

Opdateret 25. november 2013

Formålet med Medicinprofilen er at øge kvaliteten i borgernes medicinske behandling.

Etablering af Medicinprofilen blev vedtaget i maj 2003 ved ændring af sygesikringsloven (nu sundhedsloven), og der er efterfølgende vedtaget flere ændringer af sundhedsloven, som vedrører udviklingen af Medicinprofilen, og hvilke persongrupper der har adgang til Medicinprofilen. Du kan læse mere om lovgrundlaget for Medicinprofilen.

Sundhedsstyrelsen varetager supporten af Medicinprofilen.

Statens Serum Institut er register- og dataansvarlig

Statens Serum Institut er register- og dataansvarlig og har derfor adgang til alle data i Medicinprofilen. Sundhedsstyrelsens adgang til oplysningerne sker alene for at sikre sikkerheden og driften af systemet. Det er nødvendigt løbende at overvåge, at Medicinprofilen opdateres korrekt med de oplysninger, som apotekerne indberetter.

Vi skal også sikre os, at oplysningerne i Medicinprofilen slettes efter to år. Sundhedsstyrelsen må derfor ikke bruge adgangen til Medicinprofilen til fx at kontrollere dit medicinforbrug.