×

Borgerens adgang til Medicinprofilen

Opdateret 25. november 2013

Medicinprofilen giver dig overblik over den medicin, du er i behandling med lige nu. Den læge, der behandler dig, har også adgang til din medicinprofil, mens apoteket kan få adgang, hvis du giver samtykke til det.

 1. Bestil en Digital Signatur
 2. Installér din digitale signatur på din computer
 3. Log på sundhed.dk: Min Medicinprofil
 4. Vælg dit certifikat og indtast kode

Adgang kræver digital signatur

For at bruge Medicinprofilen skal du have en digital signatur: Bestil NemID for private.

Særlige funktioner til borgere

Medicinprofilens funktioner til borgere giver dig mulighed for at se:

 • hvilke lægemidler du er og har været i behandling med de sidste to år
 • om der er registreret lægemiddelcave på dig
 • oplysninger om medicintilskud.

Du kan også bestille genudlevering af medicin i Medicinprofilen, hvis du har en flergangsrecept, der ikke er brugt op endnu. Apoteket kan herefter gøre din medicin klar.

I Medicinprofilens medicinskab har du desuden mulighed for at registrere præparater, som du er i behandling med, men som ikke er ordineret på recept. Det kan eksempelvis være forskellige håndkøbslægemidler, naturlægemidler eller kosttilskud.

Når du registrerer et præparat i Medicinprofilens medicinskab, har læger og apoteker mulighed for at se oplysningerne i Medicinprofilen.

Din læge har adgang til din medicinprofil

Den læge, der behandler dig, har adgang til din medicinprofil. Det gælder eksempelvis din praktiserende læge, vagtlægen, speciallægen og lægen på sygehuset eller skadestuen.

Medicinprofilen giver lægen et samlet overblik over dine recepter og dine køb af medicin på recept. En læge kan give sin medhjælp (eksempelvis en lægesekretær) adgang til din medicinprofil. Medhjælpen kan se de samme oplysninger som lægen i Medicinprofilen.

Læger har adgang til din medicinprofil uden dit samtykke. Lægen skal dog erklære elektronisk:

 • at du er i aktuel behandling hos lægen
 • at oplysningerne i din medicinprofil er nødvendige for din behandling
 • at oplysningerne bruges til at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af din behandling.

Apoteket skal have dit samtykke for at se din medicinprofil

Et apotek kan få adgang til din medicinprofil, hvis du giver samtykke til apoteket. Når du har givet apoteket dit samtykke, skal apotekspersonalet erklære elektronisk:

 • at apoteket har dit samtykke
 • at oplysningerne i din medicinprofil er nødvendige for at kunne vejlede dig
 • at oplysningerne bruges til at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af din medicinanvendelse.

Du kan give samtykke til, at apoteket får adgang til din medicinprofil. Apoteket registrerer dit samtykke i en samtykkedatabase. Et samtykke gives til det enkelte apotek og tilhørende apoteksenheder, det vil sige for eksempel hovedapoteket, filialer og apoteksudsalg. Samtykket er tidsubegrænset og gælder derfor, til det trækkes tilbage. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til apoteket, ved at kontakte det apotek, du har givet samtykke til, eller du kan gøre det via sundhed.dk, når du er logget ind og står på siden "Mine samtykker".

Når du beder din læge sende en elektronisk recept til et bestemt apotek, eller når du henvender dig på et apotek og beder dem ekspedere din recept, skal apoteket ikke registrere samtykke i samtykkedatabasen. Den direkte fremsendelse og din personlige henvendelse på apoteket fortolkes som samtykke til apoteket til at fremfinde og ekspedere recepten. Hvis et apotek har fremsøgt dine ordinationer ved at søge på dit cpr-nummer, vil du kunne se en logning heraf i din medicinprofil.

Besøg i Medicinprofilen logges

Hver gang du, en læge eller et apotek har kigget i din medicinprofil, bliver det registreret i en log. Loggen indeholder oplysninger om:

 • hvem der har set oplysningerne i din medicinprofil
 • hvornår oplysningerne i din medicinprofil er blevet vist
 • hvilke oplysninger, der er blevet vist.

Kontakt Sundhedsstyrelsen, hvis du mener, at en uvedkommende har kigget i din medicinprofil. Du kan læse mere om, hvem der må se i din medicinprofil ved at vælge "Hvem kan bruge Medicinprofilen?" i boksen til højre. Sundhedsstyrelsen undersøger nøje alle sager om uberettiget adgang til Medicinprofilen.

Hvis der er fejl i din medicinprofil

Apoteker og læger indberetter dagligt mange oplysninger til Medicinprofilen, og det kan næsten ikke undgås, at der en gang imellem opstår fejl i forbindelse med indberetninger til systemet.

Hvis du oplever, at der er fejl i din medicinprofil, kan du selv hjælpe med at henvende dig på apoteket for at få det rettet. Det apotek, der har foretaget en forkert indberetning, er forpligtet til at rette fejlen, hvis du henvender dig på apoteket. 

 • Mener du, at oplysningerne om køb af medicin er forkerte i din medicinprofil, kan du henvende dig på det apotek, hvor du har købt medicinen.
 • Hvis der er indberettet køb af medicin i din medicinprofil, som du ved, du ikke har foretaget, skal du henvende dig på det apotek, der har foretaget indberetningen.
 • Er der registreret recepter i din medicinprofil, som du ved, ikke er udskrevet til dig, kan du henvende dig til den læge, der står som ordinerende læge på recepten, og bede lægen få slettet den forkerte ordination. Hvis recepten allerede er sendt videre til apoteket, kan lægen kontakte apoteket og bede dem ugyldiggøre den forkerte recept og undlade at ekspedere den. I de fleste tilfælde vil din recept være sendt direkte til et apotek.
 • Derudover har du mulighed for at henvende dig til Sundhedsstyrelsen på medicinprofilen@dkma.dk eller telefon 4488 9722, hvis du mener, at der er ukorrekte oplysninger i din medicinprofil.