×

Anmeldelse af leveringssvigt af medicin

Opdateret 27. marts 2012

Lægemiddelgrossister skal give Sundhedsstyrelsen besked, hvis de ikke kan levere varenumre, der står på den aktuelle liste over priser m.m. på lægemidler (’Medicinpriser’).

Vi bruger oplysningerne til at fastsætte nye tilskudspriser i de grupper, hvor det billigste lægemiddel ikke kan leveres. Det sker på daglig basis.

Sådan anmelder du leveringssvigt

Grossister skal orientere Sundhedsstyrelsen om leveringssvigt ved hjælp af en fil i et særligt XML-format. Du kan se et eksempel på XML-filen.

XML-filen skal sendes via mail til leveringssvigt@dkma.dk. Vi skal have filen senest kl. 12:00 på hverdage.

Når et lægemiddel har været i leveringssvigt i mindst tre dage

Hvis en lægemiddelpakning er i leveringssvigt hos mindst to grossister i en periode på mindst tre dage, så sender vi et brev til lægemidlets repræsentant, igennem DKMAnet - Priser & Pakninger, hvor vi oplyser om, at pakningen risikerer at blive deaktiveret pga. utilstrækkelig leveringsevne. Vores brev bliver sendt 24 dage før opdatering af 'Medicinpriser', hvor en ny prisperiode træder i kraft.

Firmaet skal så, senest 14 dage før opdateringerne træder i kraft, angive leveringsevne, dvs. dokumentere, at de igen kan levere pakningen i fuldt omfang.

Kan firmaet ikke dokumentere det, fjerner vi pakningen fra listen ved den efterfølgende opdatering af 'Medicinpriser'.

Når firmaet kan levere igen, skal det anmeldes igennem DKMAnet - Priser & Pakninger. Derefter genoptages pakningen i 'Medicinpriser'.