×

Gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder

Opdateret 5. marts 2014

Afgifterne for lægemidler, virksomheder og priser er fastsat jf. bekendtgørelse nr. 1571 af 16. december 2013 om gebyrer for lægemidler m.v.. Du kan se gebyrerne i bilag 1

Sundhedsstyrelsen sender en faktura med en måneds betalingsfrist.

Forhøjet gebyr for fremstilling af lægemidler uden for EU/EØS

Når et lægemiddel fremstilles på en virksomhed i et tredjeland, dvs. uden for EU/EØS, skal der betales forhøjet ansøgningsgebyr og årsafgift.

I 2014 forhøjedes gebyr/årsafgiften til kr. 7.163, men der betales dog højst for én styrke i hver lægemiddelform.

Den forhøjede årsafgift har varenr. 30368, og det forhøjede gebyr har varenr. 30369.

Det forhøjede ansøgningsgebyr opkræves løbende, mens den forhøjede årsafgift opkræves i slutningen af hvert år.