×

Gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder

Opdateret 7. januar 2015

Gebyrer i §11 og §20 er reguleret den 1. januar 2015 med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks.

Lægemiddelstyrelsen sender en faktura med en måneds betalingsfrist.

Link

Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler mv.