×

Ansøgning om tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer

Opdateret 20. februar 2014

Her finder du vejledninger og skemaer til ansøgning om tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer.

Bekendtgørelse om euforiserende stoffer

Bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer (inkl. liste over euforiserende stoffer)

Ændringer til bekendtgørelsen er tilgængelige via dette link. 

Vejledning

Vejledning til ansøgning om tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer (pdf)

Generel vejledning til ansøgning om virksomhedstilladelse, herunder krav og frister for ansøgninger:

Virksomhedstilladelse og -registrering

Blanket

Ansøgningsskema til ansøgning om tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer (word)

Lister

Euforiserende stoffer, som er underlagt kontrol i Danmark, er angivet i bilagslisten til bekendtgørelsen om euforiserende stoffer:

Lister over euforiserende stoffer

Indberetning af virksomhed

Hvert år i januar skal virksomheder indberette årsregnskab, der dækker det foregående kalenderårs aktiviteter:

Indberetning af virksomhed

Fremstilling af euforiserende stoffer

Fremstilling af euforiserende stoffer

Import og eksport

Import og eksport af euforiserende stoffer kræver både en virksomhedstilladelse og en særlig tilladelse (certifikat) for hver handel:

Import og eksport

Tilladelse til destruktion

Virksomheder, der har fået tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer og ikke hører ind under staten, skal søge om tilladelse til destruktion af liste A, B og C stoffer:

Tilladelse til destruktion

Inspektion

Virksomheder med tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer bliver løbende kontrolleret af Sundhedsstyrelsen. Inspektioner bliver foretaget i henhold til gældende regler i bekendtgørelsen om euforiserende stoffer.

Gebyrer

Gebyrer for euforiserende stoffer