×

Fremstilling af euforiserende stoffer

2. februar 2012, Opdateret 21. marts 2012

Kvartalsvis indberetning af fremstilling af euforiserende stoffer på liste A, B og C

Virksomheder, der fremstiller euforiserende stoffer på liste A, B og C, skal lave kvartalsvise indberetninger til Sundhedsstyrelsen i henhold til § 18 stk. 5 i bekendtgørelsen om euforiserende stoffer.

Ved fremstilling forstås frembringelse af euforiserende stoffer gennem kemisk ændring af et andet stof eller ved isolering fra naturligt forekommende råmaterialer, samt omdannelse af sådanne euforiserende stoffer.

Inden 14 dage efter udløbet af hvert kvartal skal virksomheden indsende oversigt over følgende: 

  1. Indkøbt, fremstillet eller indhøstet mængde af de for den pågældende fremstilling specielle råstoffer. For de råstoffers vedkommende, som kan benyttes til udvinding af morphin, cocain eller ecgonin, skal desuden angives den procentdel af de nævnte stoffer, som findes i eller kan udvindes af de pågældende råstoffer, bestemt efter en af Sundhedsstyrelsen godkendt metode.
  2. Forbrug af råstoffer og den mængde af euforiserende stoffer på liste A, B og C, der er fremstillet heraf.
  3. Lager af råstoffer og euforiserende stoffer på liste A, B og C, der er fremstillet, henholdsvis ved kvartalets begyndelse og afslutning. Lageret af euforiserende stoffer på liste A, B og C specificeres således, at det fremgår, hvor meget der findes i form af stoffer og hvor meget i form af halvfabrikata og brugsfærdige tilberedninger.

Oversigten indsendes til følgende adresse: euforiserende-stoffer@dkma.dk

Bemærk, at ovenstående ikke er gældende for virksomheder med tilladelse til fremstilling af tilberedninger af euforiserende stoffer.

Ved tilberedninger forstås: Opløsninger, fortyndinger, ekstrakter, koncentrater, tinkturer, farmaceutiske præparater af enhver art, samt i det hele taget forarbejdninger af de pågældende stoffer og droger, hvorved der ikke er tilvejebragt kemiske ændringer af stofferne.

Ansvarlig sagkyndig leder samt udløb på tilladelse

Ved fremstilling (Syntese eller anden kemisk ændring)af euforiserende stoffer skal der udpeges en ansvarlig sagkyndig leder over for Sundhedsstyrelsen. Bemærk samtidigt at denne aktivitet forårsager udløb på tilladelsen til virksomhed med euforiserende stoffer.