×

Liste over dosisdispenserede lægemidler

Opdateret 12. august 2014

I boksen finder du listen over dosisdispenserede lægemidler. Listen opdateres dagligt. For hvert lægemiddel er angivet den godkendte opbevaringstid.

Listen er sorteret alfabetisk. Da der er tale om en Excel-fil kan du gemme den og lave dine egne sorteringer. Der er indlagt en vejledning i Excel-filen. For at se vejledningen skal du klikke på fanebladet "vejledning".