×

Advarsel mod slankemidlet Super Slim

8. december 2009

Lægemiddelstyrelsen advarer kraftigt mod at indtage slankemidlet Super Slim. Det sker på baggrund af, at Den svenske Lægemiddelstyrelse for nylig har advaret mod Super Slim, der forhandles via internettet. Super Slim indeholder udeklarerede lægemiddelstoffer i store mængder.
 
En analyse af Super Slim har vist, at produktet indeholder det aktive lægemiddelstof sibutramin samt stoffet phenolphthalein. Dette er dog ikke anført på pakningen og fremgår heller ikke af de hjemmesider, hvor produktet sælges. Tværtimod fremgår det typisk af markedsføringen af Super Slim på internettet, at produktet indeholder forskellige frugter, grønsager og urter. Vi gør opmærksom på, at dette ikke er korrekt.

Stoffet sibutramin har en række bivirkninger og indgår i et godkendt receptpligtigt lægemiddel til behandling af fedme. Behandling med lægemidler, der indeholder dette stof, bør kun sættes i gang efter samråd med en læge. Ydermere viser analysen, at Super Slim indeholder cirka dobbelt så meget sibutramin, som den højeste anbefalede dosering af det godkendte receptpligtige lægemiddel.

Stoffet phenolphthalein har tidligere været anvendt som afføringsmiddel, men det benyttes ikke længere på grund af dets mange bivirkninger. I dag bruger man phenolphthalein som pH-indikator ved laboratorieanalyser.

Hvis du har taget Super Slim, opfordrer Lægemiddelstyrelsen dig til:

  • at stoppe med at tage produktet
  • eventuelt at kontakte din læge

Rester af det ulovlige lægemiddel kan du aflevere på apoteket til destruktion.

Vi opfordrer desuden personer, der køber lægemidler via internettet, til at være forsigtige og til at spørge deres læge til råds inden køb af receptpligtige lægemidler. Lægen kan vurdere lægemidlets virkning og bivirkninger, og dermed om lægemidlet vil være gavnligt for patienten at anvende.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til specialkonsulent Gitte Albæk Nielsen, telefon 4488 9323.