×

Skærpet advarsel mod Alscreme 'Creme nr. 2' fra www.eminescu.dk

10. marts 2010

Lægemiddelstyrelsen advarede den 12. februar i år kraftigt mod brug af produktet Alscreme 'Creme nr. 2', der sælges via www.eminescu.dk, da der er tale om et ikke godkendt lægemiddel, der indeholder lægemiddelstoffet clobetasol (se link til vores tidligere meddelelse i faktaboksen til højre). 

Lægemiddelstyrelsen er blevet opmærksom på, at cremen også indeholder et giftigt ekstrakt af planten Aristolochia clematitis. Denne plante indeholder aristolochiasyre, der er kendt for at kunne forårsage nedsat nyrefunktion, og i værste tilfælde nyrecancer, efter indtagelse af planten eller af produkter, der indeholder ekstrakt af planten. Der foreligger efter Lægemiddelstyrelsens oplysninger ingen data om eventuelle skadelige virkninger ved anvendelse på huden, men man kan formode, at stoffet kan optages ved behandling af åbne sår. Derfor skærper vi advarslen mod cremen – og fraråder ethvert brug.

Læger kan læse mere om Alscreme 'Creme nr. 2' i meddelelsen i faktaboksen til højre. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til specialkonsulent Gitte Albæk Nielsen, telefon 4488 9323.