×

Nyhedsbrevet Nyt Om Bivirkninger

Opdateret 13. november 2013

Nyhedsbrevet Nyt Om Bivirkninger sætter fokus på medicin og dens bivirkninger.

Formålet med Nyt Om Bivirkninger er at give primært læger hurtigere og nemmere adgang til de vigtigste informationer om medicin og bivirkninger.

Det drejer sig fx om ny medicin, der hører under reglerne om skærpet indberetningspligt, medicin med særligt højt forbrug blandt befolkningen, eller blot medicin, der af en eller anden årsag kræver særlig opmærksomhed.

Vi håber også på, at vi med Nyt Om Bivirkninger vil bidrage til at øge synligheden af, hvordan danske bivirkningsindberetninger bruges af Sundhedsstyrelsen og samtidig indgår i en samlet indsats gennem vores internationale samarbejde.

Nyt Om Bivirkninger udkommer nu hver 4. torsdag i hver måned.


 • Nyt Om Bivirkninger 27. marts 2014

  | 27. marts 2014 |

  Marts måneds udgave af nyhedsbrevet Nyt Om Bivirkninger.

 • Nyt Om Bivirkninger 27. februar 2014

  | 27. februar 2014 |

  Februar måneds udgave af nyhedsbrevet Nyt Om Bivirkninger.

 • Nyt Om Bivirkninger 29. januar 2014

  | 29. januar 2014 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger kan du læse om: HPV-vaccinen og indberettede formodede bivirkninger, Labetalol (Trandate®) og leverpåvirkning, samt Tenofovirdisoproxil (Truvada®) og nyreinsufficiens.

 • Nyt Om Bivirkninger 19. december 2013

  | 19. december 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger kan du bl.a. læse om: Patienter med mekaniske hjerteklapper må ikke behandles med de nye orale antikoagulantia Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis®.

 • Nyt Om Bivirkninger 28. november 2013

  | 28. november 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger kan du bl.a. læse om: Ciprofloxacin og risiko for senesygdomme, risiko for blodpropper ved cancermedicinen ponatinib, og indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

 • Nyt Om Bivirkninger 31. oktober 2013

  | 31. oktober 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger, hvor du bl.a. kan læse om: risikoen for blodpropper ved brug af p-piller er lille uanset type, EU’s vurdering af plasmasubstitutter der indeholder hydroxyethylstivelse (HES) er afsluttet.

 • Nyt om Bivirkninger 26. september 2013

  | 26. september 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger: Filgrastim (neupogen) og pegfilgrastim (Neulasta) er forbundet med risiko for kapillærlækage-syndrom.

 • Nyt Om Bivirkninger 29. august 2013

  | 29. august 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger: Tilfælde af erhvervet hæmofili efter behandling med clopidogrel (Plavix® m.fl.).

 • Nyt Om Bivirkninger 27. juni 2013

  | 27. juni 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger: Fordelene ved medicin til acnebehandling (Diane® Mite m.fl.) overstiger fortsat risiciene ved brug inden for indikationen

 • Nyt Om Bivirkninger 23. maj 2013

  | 23. maj 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger: Tilfælde af nekrotiserende fasciitis ved behandling med bevacizumab (Avastin®).

 • Nyt Om Bivirkninger 25. april 2013

  | 25. april 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger: Cerebral blødning i forbindelse med behandling med methylphenidat (Ritalin® m.fl.).

 • Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013

  | 21. marts 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger: Depressive og suicidale tanker ved seponering af vareniclin (Champix®).

 • Nyt Om Bivirkninger 21. februar 2013

  | 21. februar 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger: Kardiovaskulær monitorering ved opstart af behandling med fingolimod (Gilenya®) samt i forbindelse med genstart af behandlingen.

 • Nyt Om Bivirkninger 17. januar 2013

  | 17. januar 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger: Den Europæiske Bivirkningskomité, PRAC, vurderer, at risiciene ved brug af Tredaptive® overstiger fordelene.

 • Nyt Om Bivirkninger 20. december 2012

  | 20. december 2012 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger: Sundhedsstyrelsen opfordrer læger til at have opmærksomhed på formodede langtidsbivirkninger ved brug af SSRI’er til børn og unge.

 • Nyt Om Bivirkninger 15. november 2012

  | 15. november 2012 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger: Klorhexidin og risiko for anafylaktisk reaktion.

 • Nyt Om Bivirkninger 18. oktober 2012

  | 18. oktober 2012 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger: Risiko for udvikling af hepatotoksicitet hos patienter i behandling med agomelatin (Valdoxan®).

 • Nyt Om Bivirkninger 20. september 2012

  | 20. september 2012 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger: Ny bivirkningsdefinition som følge af ny europæisk lovgivning om lægemiddelovervågning

 • Nyt Om Bivirkninger 16. august 2012

  | 16. august 2012 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger: Ny begrænset maksimaldosis på 16 mg ved enkelt dosis intravenøs anvendelse af ondansetron (Zofran® m.fl.).

 • Nyt Om Bivirkninger 21. juni 2012

  | 21. juni 2012 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger: Fald i antallet af forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler, der indeholder acetylsalicylsyre eller paracetamol.