×

Forfalsket medicin

Opdateret 29. april 2014

Stadigt flere forfalskede lægemidler bliver stoppet i tolden.

Sundhedsstyrelsen (daværende Lægemiddelstyrelsen) tog i 2006 initiativ til opbygningen af et netværk mod forfalskede lægemidler både i Danmark og internationalt.

Netværket omfatter myndigheder, brancheorganisationer, faglige organisationer og alle led i distributionen.

Netværket mødes regelmæssigt og diskuterer problemstillinger relateret til forfalskede lægemidler, for her ud fra at kunne igangsætte både lokale og tværgående forbyggelsesinitiativer.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om forfalskede lægemidler