×

Lægers, tandlægers og apotekeres tilknytning til lægemiddel­virksomhed

Opdateret 11. november 2013

Læger, tandlæger og apoteker må ikke være knyttet til medicinvirksomheder, medmindre de fået Sundhedsstyrelsens tilladelse til det. 

Tilknytningen kan fx bestå i et egentligt ansættelsesforhold, konsulentbistand, enkeltstående foredrag, forskning eller aktiebesiddelse. 

Formålet med godkendelsesordningen er dels at forhindre, at de pågældende bliver påvirket af uvedkommende interesser, når de vælger, hvilken medicin forbrugerne skal have, dels at sikre gennemsigtighed.

Her på siden kan enhver se, hvilke læger, tandlæger og apotekere, der har fået tilladelse til at være knyttet til en virksomhed (eller flere), samt hvilke virksomheder og hvilken tilknytning, der er tale om.