×

Vejledning om apotekeres pligt til at søge om tilladelse til at være tilknyttet en lægemiddel­virksomhed

14. januar 2010, Opdateret 18. september 2014

Vejledningen vedrører apotekeres pligt til at søge tilladelse hos Sundhedsstyrelsen, hvis de ønsker at have tilknytning til en lægemiddelvirksomhed samtidig med, at de sælger lægemidler til forbrugerne.

Ansøgningspligten skal understøtte apotekernes generelle habilitet. Samtidig har den til formål at sikre, at forbrugere kan have tillid til, at personer, der udleverer eller anbefaler lægemidler, er uafhængige af uvedkommende interesser.

Apotekeren skal have Sundhedsstyrelsens tilladelse, inden tilknytningsforholdet kan påbegyndes.

Vejledning nr. 9485 af 11. september 2013 om apotekeres pligt til at søge om tilladelse til at være tilknyttet en lægemiddelvirksomhed (retsinformation.dk)

Er du ved at ansøge om tilladelse til en tilknytning, der starter efter den 1. november 2014 og omhandler deltagelse i klinisk forsøg eller non-interventionsforsøg, foredrag eller undervisning, kan du med fordel vente med dette indtil efter den 1. november 2014.

Efter denne dato vil disse typer af tilknytning alene kræve en anmeldelse til Sundhedsstyrelsen og ikke en forudgående tilladelse. Ved at vente vil du også undgå at skulle genanmelde din tilknytning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside efter de nye reglers ikrafttrædelse.