×

Vejledning om apotekeres pligt til at søge om tilladelse til at være tilknyttet en lægemiddelvirksomhed

14. januar 2010, Opdateret 30. september 2013

Vejledningen vedrører apotekeres pligt til at søge tilladelse hos Sundhedsstyrelsen, hvis de ønsker at have tilknytning til en lægemiddelvirksomhed samtidig med, at de sælger lægemidler til forbrugerne.

Ansøgningspligten skal understøtte apotekernes generelle habilitet. Samtidig har den til formål at sikre, at forbrugere kan have tillid til, at personer, der udleverer eller anbefaler lægemidler, er uafhængige af uvedkommende interesser.

Apotekeren skal have Sundhedsstyrelsens tilladelse, inden tilknytningsforholdet kan påbegyndes.

Vejledning nr. 9485 af 11. september 2013 om apotekeres pligt til at søge om tilladelse til at være tilknyttet en lægemiddelvirksomhed (retsinformation.dk)