×

Lovgivning vedrørende tilskud til lægemidler

Opdateret 22. august 2012

Sundhedsloven: tilskud til lægemidler

Sundhedslovens bestemmelser om medicintilskud fastlægger de grundlæggende betingelser for at opnå tilskud ved køb af lægemidler, herunder bestemmelser om beregningen af tilskuddets størrelse og fastsættelse af den pris, som anvendes ved beregningen af tilskuddet.

Sundhedsloven - Afsnit X. Tilskud til lægemidler (Retsinformation)