×

Pas på benzodiazepiner

24. juni 2008

OBS Overgangsordningen ophørte pr. 31. december 2008 [Tilføjet af webredaktøren, 2009]

En ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen præciserer, at ordination af beroligende medicin (benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler) sædvanligvis kun skal ske for en kortere periode. Det præciseres også, at lægen skal være særlig opmærksom på patienter i behandling med beroligende medicin, hvis de kører bil.

Indtagelse af beroligende medicin svarer til at drikke alkohol, og ved start af behandlingen kan påvirkningen være som at have en alkoholpromille på 0,6 – 1,2. Der sker en tilvænning til midlerne efter nogle uger, men der vil i langt de fleste tilfælde være en påvirkning svarende til promillekørsel. Tager patienten stærke smertestillende midler eller drikker alkohol, samtidig med at vedkommende tager beroligende medicin, flerdobles påvirkningen.

Lægen, der starter behandlingen, skal derfor fortælle patienten, at han ikke skal køre under behandlingen. Det drejer sig som hovedregel kun om få uger. Fast længerevarende behandling anbefales generelt ikke, men hvis det alligevel er nødvendigt, kan det medføre indskrænkninger i kørekortet, når det skal fornyes, udvides eller generhverves.
 
De korttidsvirkende præparater må dog godt anvendes, hvis de bruges som sovemedicin, og patienten ikke kører, mens den beroligende virkning varer.

Reglerne træder i kraft den 1. juli, men personer, der allerede er i behandling med langtidsvirkende beroligende medicin, og som søger om fornyelse, udvidelse eller generhvervelse af kørekort, vil i første omgang få en tidsbegrænsning på kørekortet på et år. Det år skal bruges til at trappe ud af behandlingen. Personer, der sættes i behandling efter den 1. juli, vil blive bedømt efter de nye regler.

I Sundhedsstyrelsens nye vejledning præciseres det også, at ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler som hovedregel skal ske ved, at patienten møder op i konsultationen.  Det skal give læge og patient mulighed for at diskutere behandlingen og risikoen for afhængighed.

I vejledningen findes som noget nyt også en anbefaling til, hvordan læger bedst udtrapper patienter  af et længerevarende benzodiazepinforbrug.

Udover "Vejledning om afhængighedsskabende lægemidler" udgiver Sundhedsstyrelsen i uge 27 "Vejledning om lægelig behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling".


Kontakt:

Chef for Tilsyn
Anne Mette Dons
Direkte 72 22 78 00


Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler