×

Tilbagekaldelse af Nobligan® orale dråber

3. juli 2008

Grünenthal Aps har i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen besluttet at tilbagekalde alle pakninger af Nobligan® orale dråber, 100 mg/ml (pakningsstørrelser på 10 ml og 96 ml).

Det skyldes, at der på indlægssedlen i pakningerne fejlagtigt står "Nobligan, 50 mg orale dråber, opløsning". Den korrekte tekst er "Nobligan, 100 mg/ml orale dråber, opløsning".

Teksten på pakkematerialet og flasken er korrekt. 

Nobligan® orale dråber indeholder det aktive stof tramadol og benyttes til behandling af lette til moderater smerter. 

Forbrugere bør altid følge den dosering, som lægen har foreskrevet. Hvis du er i tvivl om den korrekte dosering, anbefaler vi, at du straks kontakter din læge.

Der findes alternative produkter på det danske marked, der indeholder tramadol (tabletter, kapsler, injektionsvæsker).

Da Nobligan® er det eneste produkt, der indeholder tramadol i form af orale dråber, er Lægemiddelstyrelsen bekendt med, at visse patienter ikke kan undvære dette produkt. Patienter, der ikke kan undvære Nobligan® orale dråber, opfordres til at tage kontakt til deres praktiserende læge. Den praktiserende læge kan på vegne af patienten søge Lægemiddelstyrelsen om en udleveringstilladelse, så Nobligan® fortsat kan udleveres.

Yderligere oplysninger om tilbagekaldelsen kan fås ved henvendelse til Rasmus Borup på telefon 4488 9683. 

Yderligere oplysninger om udleveringstilladelser til Nobligan® orale dråber kan fås ved henvendelse til Jeanne Majland på telefon 4488 9649.