×

Beslutning om tildeling af rammeaftale om vikarbureauydelser

9. december 2011

Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen udbød i oktober en forpligtende rammeaftale vedrørende vikarbureauydelser, hvor tilbudsfristen var 28. november kl. 12.

Lægemiddelstyrelsen agter at tildele rammeaftalen til følgende tre virksomheder:

  1. Hartmanns
  2. Danvikar
  3. Randstad

Der vil nu være en stand-still periode frem til d. 20. december, før aftalerne vil blive indgået. De tilbudsgivere som ønsker at klage over udbuddet kan finde vejledning til dette: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Klager over udbud.

Lægemiddelstyrelsen takker de deltagende tilbudsgivere for deres indsats og ønsker dem held og lykke med fremtidige udbud.