×

Lær at indberette bivirkninger med nyt e-læringsprogram

19. december 2011

I dag lanceres Om at melde bivirkninger. Det er et splinternyt e-læringsværktøj, som lægen kan bruge til at øge sin viden om, hvordan man indberetter bivirkninger via meldenbivirkning.dk.

Om at melde bivirkninger guider lægen igennem processen, når en bivirkning skal indberettes, besvarer spørgsmål og indeholder en test i viden om lægemidler og bivirkninger.

Folketinget har pålagt lægerne at indberette bivirkninger. Derfor giver e-læringsprogrammet også opdateret information om lovgivningen.

Se e-læringsprogrammet her: Om at melde bivirkninger.

Vigtig kilde til viden

Hver 20. hospitalsindlæggelse skyldes bivirkninger ved lægemidler, anslår hospitalernes medicinske afdelinger.

Viden om bivirkninger – og formodede bivirkninger – er en af de meget vigtige kilder til viden om risikoen ved lægemidler. Når bivirkninger indberettes, kan mistanken deles med andre eller efterprøves og komme patienterne til gavn.

Øge og forbedre indberetninger

Om e-læringsprogrammet udtaler minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF):

”Jeg er glad for, at dette læringsprogram nu er klar til brug. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har støttet udviklingen af programmet som et led i regeringens løbende indsats med at styrke lægemiddelovervågningen. Jeg er sikker på, at det vil medvirke til både at øge og forbedre de bivirkningsindberetninger – der jo er helt uundværlige i vurderingen af lægemidlers sikkerhed.”

Større sikkerhed for patienterne

Yves Sales, formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, mener, at det nye e-læringsværktøj er et rigtigt godt redskab til at øge lægers opmærksomhed på at indberette bivirkninger.

”Det er en integreret del af arbejdet som læge at indberette bivirkninger. Jo bedre vi er til at indberette, desto mere opdateret information om bivirkninger har vi til rådighed. Det giver os en større sikkerhed for, at patienterne får den rigtige behandling med de rigtige lægemidler”.

E-læringsprogrammet er udviklet i et samarbejde mellem Lægeforeningen, Lægemiddelstyrelsen og Lægemiddelindustriforeningen og er en del af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses handlingsplan for indberetning af bivirkninger.