×

Eksempel 1: Du har købt for 15.000 kr. fertilitetsmedicin i 2011

21. december 2011
Du har i halvåret fra 1. juli 2011 til og med 31. december 2011 købt tilskudsberettiget fertilitetsmedicin for mere end 15.000 kr. og har haft en egenbetaling på 15.000 kr.

Ud fra de regler, der gælder i 2011 om tilskud til fertilitetsmedicin, har du derfor en forventning om, at du vil få 100 % i tilskud til køb af tilskudsberettiget fertilitetsmedicin i perioden frem til den 30. juni 2012.

Per årsskiftet den 1. januar 2012 beregner vi ud fra de regler, der kommer til at gælde fra 1. januar 2012, den maksimale resterende egenbetaling til tilskudsberettiget medicin, du kan få frem til den 30. juni 2012.

Hvis du kan risikere at få en egenbetaling til tilskudsberettiget medicin frem til den 30. juni 2012, ændrer vi din saldo og/eller udløbsdatoen på din CTR-A-periode i Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister, så du får 100 % i tilskud frem til og med den 30. juni 2012.