×

Tilbagekaldelse af leverancer af Busilvex®, Velcade® og Vidaza® medfører ingen forsyningsproblemer

23. november 2011

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har konstateret, at der kan være kvalitetsproblemer i forbindelse med produktionen af de 3 lægemidler Busilvex®, Velcade® og Vidaza® hos det amerikanske firma Ben Venue.

Derfor har EMA anbefalet, at firmaet tilbagekalder alle berørte leverancer (batcher) af de 3 lægemidler, indtil der er sikkerhed for kvaliteten.

EMA vurderer, at der kun er en lille risiko for, at produkterne ikke lever op til kvalitetskravene, men anbefaler at tilbagekalde produkterne som en ekstra sikkerhed.

Der er 3 berørte batcher af henholdsvis Busilvex® og Velcade® på det danske marked, som bliver tilbagekaldt. Alle 3 lægemidler er sygehusforbeholdte. Hospitals- og sygehusapoteker samt grossister vil blive kontaktet direkte af firmaet, hvis de har modtaget de berørte batcher.

Der er ingen berørte batcher af Vidaza® på det danske marked.

Information til patienter

Tilbagekaldelsen vil ikke få konsekvenser for patienter i behandling med de 3 produkter, fordi der stadig kan leveres produkter, som lever op til kvalitetskravene, fra alternative fremstillere.