×

Aarhus vært for nationalt center for partikelterapi

20. december 2012
Et internationalt ekspertpanel har anbefalet Sundhedsstyrelsen, at Danmark skal have et nationalt center for partikelterapi, og at det bør placeres på Det Nye Universitetshospital ved Skejby. Sundhedsstyrelsen tilslutter sig panelets anbefaling.
 
Det internationale ekspertpanel har vurderet to projektforslag fra henholdsvis Region Hovedstaden, Københavns Universitet og Rigshospitalet i København og Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Det Nye Universitetshospital (DNU) i Aarhus. Ekspertpanelet, som bestod af fem førende eksperter indenfor kræftbehandling og strålefysik, har afgivet en enstemmig anbefaling af at etablere det nationale center i Aarhus. Ud over ekspertpanelets vurdering har Sundhedsstyrelsen i dag rådført sig med Det rådgivende Udvalg for Specialeplanlægningen vedrørende ændringer i specialeplanen.
 
I anbefalingen lægger panelet vægt på, at centeret bør planlægges og etableres i et samarbejde mellem værtsinstitutionen, relevante myndigheder og eksterne eksperter. Selvom behovet for protonterapi som behandlingsform vil stige i de kommende år, er det dog samtidig panelets anbefaling, at man ikke skal forcere etableringen af det danske nationale center, da tilsvarende hastværk har givet bagslag i andre lande.
 
Sundhedsministeriet vil i samarbejde med parterne udvikle en økonomisk og strategisk plan for centeret og en national ramme for projektet, der kan danne grundlag for en beslutning om eventuel etablering af et center i Danmark.
 
Sundhedsstyrelsen vil straks i det nye år mødes med repræsentanter for de nuværende to højtspecialiserede funktioner i Aarhus og København for at drøfte rammerne for et fremtidigt samarbejde, herunder etablering af en national styregruppe for det nye center, kriterier for udlandsbehandling og samarbejde med internationale centre.

Links

Rapport: National center particle therapy

Notat vedrørende etablering af et nationalt center for partikelterapi i Danmark

Kontakt

Søren Brostrøm
Enhedschef
Sygehus og Beredskab
Sundhedsstyrelsen
Telefon: 72 22 78 67

Fakta om partikelterapi

Et center for partikelterapi vil tage cirka 4 år at etablere og forventes at kunne gavne blandt andet børn med særlige kræfttyper. Danske patienter, der har behov for partikelterapi henvises i dag til udlandet, og denne ordning vil fortsætte indtil et kommende dansk center er klar til at modtage patienter.
 
Partikelterapi, der også kaldes protonbehandling, er en særlig form for stråleterapi. Partiklernes fysiske egenskaber gør, at virkningen afsættes inden for en veldefineret dybde i kroppen, så strålerne kan koncentreres i det syge kræftvæv og dermed gives med højere dosis og mindre skade på det raske væv.
 
Danske patienter bliver allerede i dag sendt til partikelbehandling i udlandet. Med etableringen af et dansk center for partikelterapi vil forskning og behandling blive styrket for danske patienter. For nogle patientgrupper forventes behandlingen at være bedre end den strålebehandling, som tilbydes i dag. Partikelterapi vurderes blandt andet at være særligt velegnet til behandling af visse kræftformer hos børn. I udlandet foregår der en del forskning på området, og der etableres løbende nye partikelterapianlæg. Partikelterapi er dermed ved at bevæge sig fra forsøgsbehandling til en mere veletableret behandling.