×

Ældre p-pille-typer giver fortsat lavest risiko for blodpropper

31. januar 2012, Opdateret 6. februar 2012

Lægemiddelstyrelsen har gennemgået den vigtigste litteratur omkring p-piller og risikoen for blodpropper samt de nyeste data om forbrug og indberettede bivirkninger i Danmark. Konklusionen er, at de indlægssedler, som findes i p-pille-pakkerne i dag, allerede indeholder den nyeste viden om sikkerheden ved medicinen.

Gennemgangen bekræfter, at den enkelte kvindes risiko for blodpropper ved brug af p-piller generelt er lav, samt at de ældre typer af p-piller – de såkaldte 1. og 2. generations p-piller – medfører den laveste risiko for blodpropper.

1. generation indeholder gestagenerne norethisteron eller dienogest (Handelsnavne: Trinovum®, Qlaira®).

2. generations p-piller indeholder gestagenerne norgestrel, levonorgestrel og norgestimat (Handelsnavne: Cilest®, Femicept, Malonetta, Microgyn®, Triminetta®, Trinordiol® "Paranova", Triquilar®). .

Forbruget viser imidlertid, at danske kvinder oftest bruger p-piller af 3. generationstypen, og at det også oftest er den type p-piller, lægerne skriver ud til kvinder, som ikke har taget p-piller før.

3. generations p-piller indeholder gestagenerne desogestrel og gestoden (Handelsnavne: Daisynelle®, Desorelle®, Femelle, Femigen, Gestinyl®, Gestodilat®, Gestonette®, Harmonet®, Lindynette®, Marvelon®, Mercilon®, Milna, Minero, Minulet®, Modina, Novynette®, Gracial®, Milligest, Milvane®).

Anbefalinger til læger

Lægemiddelstyrelsen opfordrer derfor fortsat læger til at reducere de kendte risikofaktorer for blodpropper ved så vidt muligt at bruge 2. generations p-piller som førstevalg.

Kvinder, som har brugt 3. eller 4. generations p-piller (4. generation indeholder gestagenet drospirenon. Handelsnavne: Yasmin 28®, Yasmin®, Yasminelle 28®, Yasminelle®, Yaz®) gennem længere tid uden problemer, kan dog fortsætte, hvis deres læge vurderer, at de ikke lider af de kendte risikofaktorer.

Før læger udskriver p-piller til nye brugere, bør de:

  • Indhente en komplet personlig og familiemæssig sygehistorie for at identificere risikofaktorer for blandt andet blodpropper
  • Måle blodtrykket og lave en helbredsundersøgelse.

Derudover bør læger i det hele taget informere patienter, der bruger p-piller, om risikoen for blodpropper og de tidlige symptomer herpå, herunder forskelle i risiko mellem forskellige generationer af p-piller.

Endelig bør lægerne løbende følge op, især i starten af behandlingen hvor risikoen er størst, men også ved præparatskift og i øvrigt i henhold til gældende lægefaglige vejledninger.

Notat

P-piller - forbrug og risiko for blodpropper