×

Annullering af EU-udbud af rammeaftale for IT-konsulenter

17. april 2012

Sundhedsstyrelsen udbød sammen med NSI en rammeaftale vedr. IT-konsulenter den 11. april.

Sundhedsstyrelsen har imidlertid konstateret forhold i udbudsbekendtgørelsen, som er i strid med gennemsigtigheds- og lighedsprincipperne.

Derfor har Sundhedsstyrelsen valgt at annullere udbuddet, og starte forfra. En ny tilrettet udbudsbekendtgørelse vil blive udsendt snarest muligt.

Sundhedsstyrelsen beklager meget den ulempe som dette eventuelt har påført de interesserede ansøgere om prækvalifikation.