×

Fald i klamydiatilfælde

29. august 2012

Antallet af personer diagnosticeret med klamydia er i 2011 faldet til 26.617 personer. Opgørelsen viser dermed et fald på 1.300 personer, sammenlignet med 2010, på trods af at der har været en stigning i antallet af personer, der er blevet testet. Antallet af personer, der blev diagnosticeret med klamydia, toppede i 2009, hvor næsten 30.000 personer, fortrinsvis unge, blev diagnosticeret.

Det er andet år i træk, at der ses et fald i antallet af klamydiatilfælde. Det tyder på, at kurven er vendt. Det er positivt, at det i høj grad er blandt de yngre, at dette fald ses, da det også er i denne gruppe, at klamydia er mest udbredt.

Klamydia er stadig den mest udbredte sexsygdom, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at der i 2011 var cirka 50.000 borgere som blev smittet med klamydia. Heraf blev de 26.600 diagnosticeret. Op mod 50 procent af alle klamydia-infektioner vil være symptomfri, og de personer, det drejer sig om, kan således ikke selv mærke, at de er smittede, men kan stadig smitte andre.

Kommunefordelingen over forekomsten af klamydia viser, at der er meget stor forskel på, hvor stor en andel af de unge i de enkelte kommuner, som er blevet diagnosticeret med klamydia. Forskellene peger også på, at det er muligt at nedbringe forekomsten i de kommuner, hvor sygdommen er særlig udbredt.

Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at antallet af diagnosticerede kan stige, hvis kommunerne iværksætter opsøgende indsatser i forhold til klamydia. Med andre ord: Hvis man tester flere, er der også sandsynlighed for, at man finder flere positive.

Sundhedsstyrelsen vil i ugerne 37 og 38 gennemføre en kampagne, som minder unge om, at de skal bruge kondom, hver gang de er sammen med en ny partner.

 

Links

Diagnosticerede klamydiatilfælde 1994 - 2011

Danmarkskort over diagnosticerede tilfælde, pr. 1000 borgere, 2011 

Klamydia pr. 1000 borgere; ændring 2010-2011, kommunevis

Diagnosticerede klamydiatilfælde, pr. 1000 borgere 2010 og 2011

Totalt antal diagnosticerede klamydiatilfælde 2010 og 2011, kommunevis

Danmarkskort over antal klamydiatilfælde i 2011 fordelt på kommuner

Kontakt

Specialkonsulent
Niels Sandø
Sundhedsstyrelsen
Telefon: 72 22 75 29