×

Forebyggelse af rygning blandt udsatte unge

19. december 2012

Antallet af helt unge rygere er reduceret gennem de sidste mange år, men især udsatte børn og unge ryger fortsat. Et nyt nationalt koncept og en lang række lokale projekter skal styrke bekæmpelsen af rygning blandt unge med socialt dårlige vilkår.

Regeringen og partierne bag satspuljeaftalen besluttede med aftalen for 2012-2015 at afsætte 16 millioner kroner til udvikling og implementering af et nyt nationalt koncept, der skal hjælpe helt unge rygere med at holde op, og forbygge, at flere begynder at ryge.

Det nye nationale koncept udvikles i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening, Astma-Allergi Danmark og Sund By Netværket. Konceptet vil bestå af tre elementer: forebyggelse af rygestart, rygestop blandt udsatte unge og en informationsindsats. Der vil i konceptet både indgå allerede veletablerede og afprøvede koncepter så vel som nyt materiale, kompetenceudvikling med mere.

Blandt de 13 projekter, der nu får støtte, er ni kommunalt baseret, mens fire er forankret hos institutioner for erhvervsrettet uddannelser eller Efterskoleforeningen. I alt er der bevilliget 12.564.696 kroner i støtte.

Følgende ansøgere har fået bevilliget støtte:

 • Projekter med skoler som tovholdere
  Efterskoleforeningen: 500.000 kr.
  SOSU-Sjælland: 500.000 kr.
  EUC Sjælland + Køge Handelsskole: 493.700 kr.
  CELF erhvervsskoler: 250.000 kr.

 • Projekter med kommunen som tovholder
  Greve, Køge, Faxe, Solrød og Stevns kommuner: 3.319.400 kr.
  Lyngby-Taarbæk Kommune: 985.480 kr.
  Randers Kommune: 984.200 kr.
  Norddjurs Kommune: 999.500 kr.
  Thisted Kommune: 993.306 kr.
  Esbjerg Kommune: 951.000 kr.
  Jammerbugt Kommune: 599.000 kr.
  Horsens Kommune: 989.110 kr.
  Silkeborg Kommune: 1.000.000 kr.


 

Kontakt

Akademisk medarbejder
Marie Asserhøj
Sundhedsstyrelsen
Telefon: 72 22 75 99

Fakta om satspuljen

Der er på satspuljeaftalen i årene 2012-2015 afsat 16 millioner kroner til puljen ’Strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge’. 

Af de 16 millioner kronier skal 3 millioner kroner bruges til at udvikle det nye nationale koncept og til centrale aktiviteter på puljen som for eksempel netværksmøder og en tværgående evaluering, mens 12,5 millioner kroner er øremærket til konkrete projekter, som kommuner erhvervsskoler eller sammenslutninger af erhvervsskoler/efterskoler har haft mulighed for at søge. De resterende midler går til administration af puljen.