×

Lægemiddelstyrelsen offentliggør oversigter over bivirkningsindberetninger

22. februar 2012, Opdateret 22. februar 2012

Lægemiddelstyrelsen offentliggør de første samlede oversigter over formodede bivirkninger ved medicin, som læger, patienter og andre har indberettet. I første omgang kan man få indblik i indberetninger for 13 forskellige aktive indholdsstoffer. 

I løbet af foråret offentliggøres de resterende, så der i alt vil være adgang til oversigter over indberetninger for mere end 1.000 aktive indholdsstoffer. Blandt de første oversigter finder man både rygeafvænningsmidler, de såkaldte lykkepiller og medicin mod ADHD.

En hjælp til forskere

Bivirkningsoversigterne kan først og fremmest give et overblik over de formodede bivirkninger, der er indberettet til Lægemiddelstyrelsen, samt hvordan omfanget af indberetninger udvikler sig.

Oversigterne indeholder kun indberetninger af formodede bivirkninger, og dermed er der ingen sikkerhed for, at bivirkningerne skyldes medicinen. Lægemiddelstyrelsen vurderer imidlertid, at oversigterne kan hjælpe fx forskere med at få sat fokus på sikkerhedsproblemer, der skal undersøges nærmere.

En læge vil også kunne bruge oversigterne til at se, om der tidligere er indberettet en bivirkning på et indholdsstof, som hun har en mistanke om kan give en bivirkning.

Om oversigterne

Oversigterne er anonymiserede udskrifter fra Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase. Hver oversigt indeholder en liste over, hvor mange formodede bivirkninger der er indberettet for et bestemt aktivt stof.

I oversigterne er bivirkningerne fordelt efter system- og organklasse. Det betyder, at formodede bivirkninger, der fx vedrører psykiske lidelser, er grupperet sammen.

Oversigterne er på engelsk og indeholder indberetninger fra Danmark fra 2007 og frem. Lægemiddelstyrelsen går i gang med at opdatere oversigterne løbende, når et nyt it-system, som genererer oversigterne automatisk, bliver taget i brug sidst på foråret.