×

Lægemiddelstyrelsen presser på for at kunne offentliggøre oplysninger om PIP-brystimplantater

1. februar 2012

Lægemiddelstyrelsen er blevet bedt om at give aktindsigt i dokumenter fra Frankrig, som indeholder detaljerede oplysninger om PIP-brystimplantaterne.

Styrelsen er i den forbindelse, af de franske myndigheder, blevet anmodet om ikke at offentliggøre dokumentet, fordi der i Frankrig netop nu er en retssag under forberedelse mod de involverede.

På grund af den store interesse i Danmark for yderligere oplysninger om PIP-brystimplantaterne vil Lægemiddelstyrelsen igen i dag kontakte de franske myndigheder med henblik på at drøfte en eventuel offentliggørelse af dokumentet.