XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning
×

Ledig bevilling til Apoteket Svalen

6. marts 2012

Bevillingen til at drive Apoteket Svalen er ledig pr. 1. juli 2012. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Bevillingen består af et apotek på Nørrebro, København N.

Apoteket Svalen er omfattet af bekendtgørelse nr. 999 af 19. oktober 2011 § 3 stk. 5, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Sundhedsstyrelsen skal henlede opmærksomheden på ”Vejledning i ansøgning af ledige apoteksbevillinger”.

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og indsendes i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 29. marts 2012 kl. 12.00.

Oplysninger vedrørende Apoteket Svalen nr. 242

Kort oversigt (alle beløb i kr. og ekskl. moms)

 

2008 

2009

2010

Omsætning - receptur

28.654.603

27.294.080

28.739.484

Apoteksforbeholdte lægemidler

872.557

1.092.895

1.038.235

Ikke apoteksforbeholdte lægemidler

1.371.117

1.453.608

1.480.790

Frihandelsvarer

3.454.399

3.887.301

3.883.973

Andre driftsindtægter

123.467

180.864

157.229

Bruttoomsætning

34.476.143

33.908.748

35.299.711

Rabatudgifter

343.266

255.196

267.299

Nettoomsætning

34.132.877

33.653.552

35.032.412

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

412.488

1.519.567

1.534.856

Apoteksforbeholdte dyrlægepakninger (kr.)

43.409

46.553

54.830

Antal pakninger til enkeltpersoner

177.122

162.006

168.430

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apotekervirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008

Yderlige økonomiske oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til Henriette Fahnøe Clausen som e-mail hfc@dkma.dk, tlf. 44 88 96 19 eller Karina Stavnsbjerg, kst@dkma.dk, tlf. 44 88 93 30