×

Levering af Formularløsning - opdateret

15. maj 2012, Opdateret 1. juni 2012

1. juni

Udsættelse af tilbudsfrist

Pga. sygdom nåede Sundhedsstyrelsen ikke at udsende den sidste opdatering af udbudsmaterialet inden fristen d. 31. maj 2012, kl. 15 udløb.

Materialet er d.d. opdateret med de sidste spørgsmål & svar: Udbud.dk: Levering af Formularløsning

For at give alle tilbudsgivere en chance for at forholde sig til den forsinkede opdatering, har Sundhedsstyrelsen valgt at udsætte tilbudsfristen en uge til d. 13. juni, kl. 12.


23. maj

Udbuddet er blevet opdateret på siden Udbud.dk: Levering af Formularløsning.

Interesserede tilbudsgivere bedes være opmærksomme på at kommende opdateringer af dokumenter mv. også forekommer på denne side.Sundhedsstyrelsen ønsker at kunne øge produktiviteten i forbindelse med oprettelse af sager, og sikre korrekt sagsoprettelse. Sundhedsstyrelsen har identificeret, at sagsoprettelse baseret på en formularløsning vil kunne bidrage til produktivitetsforøgelsen i forbindelse med ansøgninger om markedsføringstilladelser, og andre ansøgninger i øvrigt.

En sagsoprettelsesformular har fra Sundhedsstyrelsen side to overordnede formål. For det første har den som formål at hjælpe brugeren med at foretage en mere korrekt sagsoprettelse på baggrund af de principper og retningslinjer, der er vedtaget mht. til oprettelse af konkrete sager. For det andet har formularen til formål at hjælpe brugeren med at lave en hurtigere og mere effektiv oprettelse af sagen.

Den ønskede formularløsning vil både bestå af en software leverance og støtte i forbindelse med implementering og uddannelse.

Alle detaljer om udbuddet: Udbud.dk: Levering af Formularløsning