×

Puljemidler: Indsats mod spiseforstyrrelser

11. april 2012

Sundhedsstyrelsen udmønter i alt 40 mio. kroner til styrkelse af indsatsen over for personer med spiseforstyrrelser. Projektmidlerne er afsat med satspuljeaftalen 2012-2015. 

Satspuljen er opdelt i to puljer på hver 20 mio. kroner. 

  • En pulje om udbygning af kapaciteten overfor spiseforstyrrede. Puljen skal udbygge den ambulante og/eller stationære behandlingskapacitet til spiseforstyrrede, herunder personer med bulimi.
  • En pulje om indhentning af erfaringer om Binge-Eating-Disorder (BED). Puljen skal bidrage til at øge viden om BED, dels om patientgruppen, forekomst, behandlingsmuligheder, effekt og evidens.


Offentlige og private sygehuse, afdelinger, klinikker med videre kan ansøge om midler fra puljen via regionerne. Tilbuddet kan være forankret i såvel børne- og ungdomspsykiatri som psykiatri.

For at komme i betragtning til puljen skal tilbuddet tage udgangspunkt i de faglige anbefalinger i Sundhedsstyrelsens rapport om spiseforstyrrelser fra 2005 og Sundhedsstyrelsens specialevejledning for hhv. psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, og ansøgerne skal have dokumenteret erfaring med spiseforstyrrelser.

Link

Sundhedsstyrelsens rapport om spiseforstyrrelser fra 2005 

Sundhedsstyrelsens specialevejledning for psykiatri

Sundhedsstyrelsens specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Ansøgningsfrist

Skriftlig ansøgning med tilhørende ansøgningsskema skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 1. maj 2012 kl. 12.00.

Information om ansøgningsskema samt adresse