×

Rekordstort antal ulovlige indførsler af medicin i 2011 - hver tredje var et potensmiddel

24. februar 2012

I 2011 standsede Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med Postdanmark og SKAT i alt 8.174 pakker med ulovligt indført medicin, hvis reelle indhold oftest er ukendt. Det er næsten en fordobling i forhold til 2010, og omkring en tredjedel af disse pakker var potensmidler.

Dermed blev 2011 et rekordår, da der aldrig tidligere har været standset så mange ulovligt indførte pakker sendt til privatpersoner, tallet for 2010 var 4.417 pakker.

Ulovlig import er risikabel

Vi advarer mod ulovligt at indføre produkter fra lande udenfor EU, Norge eller Island, da man ingen sikkerhed har for deres indhold. I bedste tilfælde er de uskadelige og i værste tilfælde kan de være yderst sundhedsskadelige, fx er der tidligere rapporteret om dødsfald pga. et ikke-godkendt potensmiddel i Singapore.

Endelig kan det give bødestraf ulovligt at indføre medicin til Danmark.

Potensmidler udgør hver tredje indførsel

Potensmidler har gennem mange år været blandt det mest populære at indføre ulovligt til Danmark. 

Det er bl.a. produkter med navne som ”Sildenafil” og ”Kamagra”, der ofte kommer fra Asien. Der ses både forskellige forsøg på at efterligne de blå Viagra®-piller, men også nyudvikling som potensstofferne sildenafil eller tadalafil i gelform med forskellig frugtsmag.

For at kigge nærmere på udviklingen af ulovligt indførte potensmidler har vi gennemgået ugerne 31 til 52 i 2011.

I den periode blev der stoppet 2.831 pakker ulovligt indført medicin.

Heraf var 928 potensmidler, hvilket udgør næsten 34 % af indførslerne.

Antal ulovlige indførsler af medicin, uge 30-51 2011

Ulovligt indførste lægemidler i uge 30-51 i 2011

Figuren ovenfor viser det samlede antal indførsler i ugerne (rød og grøn bjælke samlet), og hvor mange heraf der var potensmidler (den grønne del af bjælken). Selvom antallet svinger meget fra uge til uge, så viser figuren generelt et rimelig stabilt antal samlede tilbageholdte pakker med potensmidler, hvilket står i modsætning til eksempelvis slankemidler.

Helse Danmark – glucosamin fra sundeled.dk

Ud over potensmidler er et af de forholdsvis nye produkter, der har resulteret i rigtig mange tilbageholdelser ”vegetabilsk glucosamin” fra fupfirmaet Helse Danmark A/S. Siden oktober 2010 og frem til udgangen af 2011 har vi standset omkring 2.000 pakker med glucosamin indført ulovligt via hjemmesiden sundeled.dk.

Politianmeldelser og bøde efter gentagen ulovlig indførsel

Hvis vi standser en pakke med ulovligt indført medicin sendt til en person, der tidligere ulovligt har indført medicin, så risikerer man at få en bøde.

Det sker i praksis ved, at vi anmelder sagen til politiet. Første bøde er normalt på 2.500 kr., og ved en ny overtrædelse 5.000 kr. Langt de fleste politianmeldelser ender med, at indføreren accepterer bøden, uden at sagen skal forbi domstolene. Det er kun enkelte, der årligt indstilles til en bøde på 5.000 kr.

Nedenstående figur viser en oversigt over vores politianmeldelser fra 2008 og frem. Da bødesagen ofte behandles i året efter indførslen, er der ikke en præcis sammenhæng mellem antal tilbageholdte ulovlige indførsler og bøder fra år til år. De mange tilbageholdelser i 2011 vil således også slå igennem i politianmeldelser i 2012.

Politianmeldelser fra 2008-12

Ulovlige indførsler 2008-12 

Sådan er reglerne for at indføre medicin til Danmark

Læs mere om reglerne for lovligt at indføre medicin til Danmark:

Indførsel af medicin til Danmark

Eksempel på ulovligt indført medicin