×

Sovemedicin til småbørn

10. april 2012

Før påske kunne man i flere medier læse om, at småbørn bliver behandlet med stærkt vanedannende sovemedicin. Disse beskrivelser er ikke korrekte, og oplysningerne skyldes en fejlagtig fortolkning af data fra Lægemiddelstatistikregisteret.

En søgning på medstat.dk viser, at 2.474 børn i alderen 0-4 år i 2010 indløste recept på lægemidler i gruppen ”Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler”. Denne gruppe af lægemidler omfatter sovemedicin samt beroligende og angstdæmpende medicin, som er vanedannende, men også lægemidler som anvendes til behandling af kramper samt forebyggelse af epilepsi.

En detaljeret søgning på de enkelte lægemidler viser, at 2.398 (97 %) af børnene fik recept på diazepam rektalvæske, der anvendes til behandling af feberkramper. De resterende 3 % dækker altovervejende over clobazam, som bl.a. kan anvendes til forebyggelse af epilepsi.

Analyse af data fra 2011 viser samme mønster. 2.208 børn i alderen 0-4 år fik her recept på benzodiazepin eller et benzodiazepinlignende lægemiddel. 2.137 (97 %) af recepterne var også her på diazepam rektalvæske til behandling af feberkramper.

Endvidere viser tal fra 2011, at 89 % af alle børnene kun indløste én recept på disse lægemidler tydende på et yderst tilbageholdende forbrug.

Ovenstående giver ikke Sundhedsstyrelsen anledning til at foretage sig yderligere.