×

Styrket indsat mod forfalskning af medicin

16. maj 2012

Forfalsket medicin er et internationalt problem, der stiller krav om bedre lovgivning, hvis myndighederne skal dæmme op for den stigende trafik.

Det er baggrunden for, at Europarådet sammen med Sundhedsstyrelsen afholder en konference om MediCrime under det danske EU formandskab. Konferencen skal skabe opmærksomhed om MediCrime konventionen, som et redskab til at bekæmpe forfalsket og forbudt medicin.

Konferencen sætter fokus på hvordan samarbejdet mellem lægemiddelmyndigheder, toldmyndigheder og politi i en lang række lande kan udbygges. Med stadig stigende kriminel opfindsomhed og pres på de offentlige udgifter på sundhedsområdet, vil myndighedernes muligheder for at gøre noget i høj grad afhænge af et fælles retsgrundlag og godt internationalt samarbejde.

I Danmark er der flere verserende sager om ulovlig medicin og senest har et effektivt samarbejde mellem de engelske og amerikanske myndigheder to gange i foråret 2012 forhindret indførslen af forfalsket medicin til kræftpatienter i Europa. Den forfalskede medicin ville i bedste fald have været virkningsløs og i værste fald kunne den have skadet patienterne.

Europarådet vedtog i december 2010 MediCrime konventionen for at kriminalisere fremstilling, levering og trafficking af forfalskede lægemidler kriminelt. 15 lande har i dag underskrevet MediCrime konventionen.

Det danske folketing vedtog i 2008 at forhøje strafferammen for bl.a. ulovlig forhandling, fremstilling og indførsel af lægemidler fra bøde og fængsel indtil 4 måneder til bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Folketinget ønskede hermed at sende et klart signal om, at samfundet ser med stor alvor på disse aktiviteter, der kan være forbundet med alvorlig sundhedsfare for de forbrugere, der indtager produkterne.

Konferencen afholdes i København på hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, onsdag den 16. maj 2012. I forbindelse med konferencen vil der være et pressemøde klokken 10.00 med mulighed for at stille spørgsmål til et panel af eksperter.

Yderligere oplysninger

Program: Combatting falsified medical products and similar crimes through legal instruments and practical measures

Konferencens hjemmeside: MediCrime Convention

www.edqm.eu og www.coe.int/medicrime