×

Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen fusionerer

3. februar 2012

Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen fusioneres til en ny Sundhedsstyrelse, og ændringen træder i kraft den 1. marts.

Else Smith bliver administrerende direktør i den nye Sundhedsstyrelse, der også får Sundhedsministeriets afdelingschef Vagn Nielsen som konstitueret direktør.

"Den nye Sundhedsstyrelse giver muligheder for synergi til gavn for borgere og patienter, og der er stor opmærksomhed på, at fusionen sker med respekt for de faglige kerneydelser.

Jeg har valgt en fratrædelsesordning, så medarbejdere og ledere i Lægemiddelstyrelsen og den nye ledelse står friest muligt til at orientere sig mod fremtiden.

Samtidig har vi aftalt, at jeg bliver til udgangen af juni, så jeg kan være med til at få den nye styrelse godt i gang og løse nogle af de mange opgaver i forbindelse med formandskabet," siger Jytte Lyngvig, direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Den nye Sundhedsstyrelse vil selvfølgelig fortsat have fokus på den europæiske dimension i godkendelse og overvågning af lægemidler.

”Styrken i vores arbejde er de mange dygtige og engagerede medarbejdere, der både nationalt og internationalt vækker respekt. Det arbejde fortsætter i den nye Sundhedsstyrelse,” siger Jytte Lyngvig.

Der oprettes samtidig en anden ny styrelse med ansvar for smitteberedskab og overvågning samt sundhedsdokumentation.

Denne nye styrelse samler det nuværende Statens Serum Institut, National Sundheds-it og dokumentationsopgaverne i Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen samt DRG fra departementet.

Torsdag den 2. februar blev medarbejderne i ministeriet orienteret om besparelser og omlægninger. De konkrete afskedigelser vil blive varslet inden månedens udgang.