×

Midlertidig ændring af børnevaccinations­programmet

17. februar 2016

En midlertidig ændring i børnevaccinationsprogrammet træder i kraft i slutningen af uge 7. Børn, der begynder på børnevaccinationsprogrammet herefter, skal således vaccineres med vaccinen Hexyon®, der ud over at beskytte mod de sygdomme, man sædvanligvis vaccinerer mod i børnevaccinationsprogrammet (difteri, stivkrampe, kighoste, polio og Hæmophilus influenzae B-infektion), også beskytter mod hepatitis B.

Hidtil har man anvendt en vaccine fremstillet af Statens Serum Institut (SSI), og skiftet skyldes tekniske problemer med denne produktion. 

Børn, der allerede er påbegyndt vaccinationsserien mod de pågældende sygdomme med SSI’s vaccine, skal så vidt muligt vaccineres færdigt med denne, ligesom børn, der har påbegyndt det midlertidige program, vil blive tilbudt at blive færdigvaccineret mod hepatitis B, selvom man igen går over til at anvende den sædvanlige vaccine i børnevaccinationsprogrammet. 

Børn skal som sædvanligt vaccineres ved 3, 5 og 12 måneder.

Læs mere på Statens Serum Instituts hjemmeside