×

National konference om tvangs­overspisning (binge eating disorder)

24. februar 2016

Sundhedsstyrelsen afholder national konference om tvangsoverspisning (binge eating disorder -BED) den 31. maj 2016, kl. 10:00-16:00 i Nationalmuseets festsal, København.

Tvangsoverspisning (BED) kaldes ofte den tredje spiseforstyrrelse efter bulimi og anorexi. Selvom diagnosen tvangsoverspisning (BED) er relativ ny, har den gennem de senere år fået stor opmærksomhed. Blandt andet fordi diagnosen rummer en gruppe, som ofte falder udenfor behandlingssystemet. 

Med henblik på at afklare patientgruppen og præcisere diagnosekriterierne for gruppen af patienter med BED, samt for at udvikle gode og effektive behandlingsforløb, har der i perioden 2012-2015 været igangsat en satspulje omhandlende ”Erfaringsopsamling vedr. BED”. 

Det er erfaringer og resultater fra denne satspulje, som præsenteres på konferencen. Dertil kommer indlæg i form af patienthistorier og internationale foredragsholdere. 

Konferencen er ikke kun rettet mod behandlere og forskere indenfor spiseforstyrrelser, men retter sig også bredt mod fx kommunalt sundhedspersonale, patienter og pårørende.

Nærmere oplysninger om tilmelding og konferenceprogram bliver lagt her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside i løbet af marts.