×

PIP-brystimplantater anbefales ikke fjernet rutinemæssigt

23. december 2011

Den franske tilsynsmyndighed AFFSAPS meddelte den 23. december, at der ikke er påviselig årsagssammenhæng mellem kræft og brystimplantater fra det franske firma PIP, Poly Implant Prothese. På baggrund af den foreliggende viden anbefaler Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen, at PIP-implantaterne ikke fjernes rutinemæssigt.

PIP-implantaterne blev forbudt i april 2010, da risikoen for at der går hul på implantaterne er højere end for andre tilsvarende brystimplantater. Det drejer sig om implantater fra Poly Implant Prothèse (PIP) med betegnelserne IMGHC-TX, IMGHC-MX og IMGHC-LS, produceret i 2001 eller senere. Produkterne er også solgt under navnet Rofil.

De danske sundhedsmyndigheder har siden forbuddet i 2010 fulgt udviklingen tæt.

Kvinder, der har fået indopereret brystimplantater, anbefales at kontakte pågældende sygehus, klinik eller egen læge, såfremt implantaterne giver problemer, f.eks. hvis der er tegn på, at der er gået hul på implantaterne.

Anvendelsen i Danmark af PIP-implantater har været ganske beskeden. Lægemiddelstyrelsen har kendskab til i alt 59 implantater, men tallet kan være lidt højere. Langt de fleste er blevet solgt til Privatkliniken på H.C. Andersens Boulevard 42, København. Denne klinik er lukket i 2008.

De danske sundhedsmyndigheder følger nøje forholdene vedrørende sikkerheden af alle brystimplantater, inklusiv PIP-implantater, og foretager på den baggrund de nødvendige faglige vurderinger og anbefalinger.

Patienter, der mener at de er kommet til skade i forbindelse med PIP-implantater, kan anmelde skaden til Patientforsikringen.