×

ePortal

4. januar 2007, Opdateret 9. november 2009

ePortal er Sundhedsstyrelsens brugeradministrationssystem for en række adgangsbeskyttede tjenester.

Medarbejdersignatur

Adgangsstyring i ePortal sker via den digitale OCES-medarbejdersignatur.

Guide – bestilling af medarbejdersignatur

Fysisk adgang via Sundhedsdatanettet

Den fysiske adgang sker via det danske Sundhedsdatanet, som er et lukket netværk for sundhedssektoren og samarbejdspartnere. Tilslutningen kræver en aftale med MedCom, som administrerer tilslutning til Sundhedsdatanettet. Ved indgåelse af aftale om tilslutning får institutionen brugernavn og password til Aftalesystemet, som er administrationssystemet til Sundhedsdatanettet. I Aftalesystemet oprettes og godkendes aftaler om adgang til de enkelte tjenester.

 

Brugeradministration

Brugeradministrationen foregår ved, at den enkelte institution, region, kommune et cetera udnævner en lokal brugeradministrator, som har ansvaret for at lave brugeradministration for institutionens medarbejdere via ePortal.

For at blive oprettet som lokaladministrator, skal man udfylde autorisationsblanket (se link i højre side) for lokaladministrator og faxe den til 72 22 74 25. Blanketten skal autoriseres med direktørens underskrift og eventuelt stempel.

Desuden kræver det, at lokaladministratoren logger sig på http://eportal.sundhedsstyrelsen.dsdn.dk/eportal/ med sin medarbejdersignatur for at blive oprettet og godkendt som bruger i systemet i første omgang.

Dernæst skal lokaladministratoren logge sig på systemet igen (log-on sker altid med digital signatur) for at anmode om at blive godkendt som lokaladministrator for hvert system - få mere info i brugervejledningen

En centraladministrator i Sundhedsstyrelsen vil verificere autorisationen og godkende lokaladministratoren i systemet.

Lokaladministratoren vil så modtage en e-mail om godkendelsen. 


Autorisationsblanket for lokaladministrator på ePortal