×

Lovgivning

Opdateret 17. april 2015

Sundhedsstyrelsen forholder sig i sit arbejde til følgende love:

Samtlige love, bekendtgørelser, cirkulærer osv. finder du på retsinformation.dk, som er det fælles statslige retsinformationssystem. 

Her kan du gratis søge i alle love og regler, der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser i Danmark. Både gældende og historiske love og regler er tilgængelige.

Love og regler for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på retsinformation.dk

Love og regler for Ministeriet for Indenrigs- og Sundhedsministeriet på retsinformation.dk - november 2011 og tidligere

Abonner på søgninger på lovtidende.dk

Alle nationale love og regler bliver annonceret i Lovtidende. Hvis du ønsker at holde dig løbende orienteret, kan du abonnere på søgninger på lovtidende.dk.

Du kan definere en søgning på baggrund af emneord, dokumenttype og/eller ressortområde (fx Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse), og så vil du modtage en e-mail, hver gang der bliver publiceret nye dokumenter i Lovtidende inden for dine søgekriterier.

Høringer bliver publiceret på Høringsportalen

Høringer over lovforslag, bekendtgørelser mv. på Sundhedsstyrelsens område, der har generel interesse for offentligheden, finder du på Høringsportalen.

Hvis du ønsker at holde dig løbende orienteret, kan du abonnere på meddelelser om høringer via e-mail eller via et RSS-feed.

Høringer, som kun er relevante for en meget afgrænset målgruppe, orienterer vi om her på hjemmesiden.

EU-lovgivning

En væsentlig del af det lovmæssige grundlag for vores arbejde er EU-regler og -lovgivning. Du kan finde de gældende EU-retsforskrifter på EUR-Lex' hjemmeside, eur-lex.europa.eu/da/index.htm.

EUR-Lex findes på alle officielle EU-sprog.