×

Nævn og råd

Opdateret 13. marts 2015

På en række områder kan Sundhedsstyrelsen rådføre sig med forskellige nævn og råd, der er sammensat enten af sagkyndige på det pågældende område eller af interesserepræsentanter.

Nævn og råd er selvstændige myndigheder. Men de har ikke kompetence til at træffe afgørelser på de områder, de beskæftiger sig med.

Nævn og råd er alene rådgivende for Sundhedsstyrelsen.

Du kan henvende dig til nævn og råd via Sundhedsstyrelsen.

Abortankenævnet

Det nationale antibiotikaråd

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Farmakopénævnet

Forfremmelsesrådet

Lægemiddelnævnet

Medicintilskudsnævnet

Rådet for Lægemiddelovervågning

Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelse (SRSSV)

Sundhedsstyrelsens råd vedrørende alternativ behandling

Nedlagte nævn og råd

Bivirkningsrådet

Registreringsnævnet

Strategisk Råd for MTV