×

Nævn og råd

Opdateret 8. oktober 2015

På en række områder kan Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed rådføre sig med forskellige nævn og råd, der er sammensat enten af sagkyndige på det pågældende område eller af interesserepræsentanter.

Nævn og råd er selvstændige myndigheder. Men de kan ikke træffe afgørelser på de områder, de beskæftiger sig med. De kan kun rådgive styrelserne.

Du kan kontakte nævn og råd via Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen eller Styrelsen for Patientsikkerhed.


Abortankenævnet

Det nationale antibiotikaråd

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Farmakopénævnet

Forfremmelsesrådet

Lægemiddelnævnet

Medicintilskudsnævnet

Rådet for Lægemiddelovervågning

Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelse (SRSSV)

Sundhedsstyrelsens råd vedrørende alternativ behandling

Nedlagte nævn og råd

Bivirkningsrådet

Registreringsnævnet

Strategisk Råd for MTV