×

Resultatkontrakter

Opdateret 7. januar 2014

Sundhedsstyrelsen indgår hvert år en resultatkontrakt med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Resultatstyringen er karakteriseret ved, at der opstilles konkrete målbare krav til resultaterne af Sundhedsstyrelsens aktiviteter.