×

Mission, vision og værdier

Opdateret 8. oktober 2012

Mission

Sundhed for alle - gennem effektiv og sikker forebyggelse og behandling.

Vision

Sundhedsstyrelsen stræber efter:

 • sunde borgere
 • sikkerhed for patienter
 • sammenhæng og kvalitet.

Vi sætter fælles rammer og retning for sundheden – med fokus på borgere og patienter:

 • vi understøtter sammenhæng
 • vi rådgiver og prioriterer
 • vi fremmer udvikling og innovation
 • vi er handlekraftige og effektive.

Værdier

Troværdig

 • man kan stole på det, vi siger
 • vi er professionelle
 • vi træffer beslutninger baseret på helheden og er loyale over for disse.

Visionær

 • vi tør tænke nyt
 • vi tænker i helheder
 • vi vil vedvarende forbedre vore arbejdsmetoder.

Handlekraftig

 • vi handler rettidigt
 • vi er proaktive
 • vi er løsningsorienterede.

Dialogbaseret

 • vi opsøger og værdsætter andres input
 • vi er lydhøre og konstruktive
 • vi kommunikerer imødekommende og klart.