×

Nævn og råd

Opdateret 11. november 2013

På en række områder kan Sundhedsstyrelsen rådføre sig med forskellige nævn og råd, der er sammensat enten af sagkyndige på det pågældende område eller af interesserepræsentanter.

Nævn og råd er selvstændige myndigheder. Men de har ikke kompetence til at træffe afgørelser på de områder, de beskæftiger sig med.

Nævn og råd er alene rådgivende for Sundhedsstyrelsen.

Du kan henvende dig til nævn og råd via Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelse (SRSSV)
Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse
Det nationale antibiotikaråd 
Abortankenævnet 
Sundhedsstyrelsens råd vedrørende alternativ behandling

Medicin og medicinsk udstyr

Farmakopénævnet
Lægemiddelnævnet 
Rådet for Lægemiddelovervågning
Forfremmelsesrådet
Medicintilskudsnævnet 
Udvalg for medicinsk udstyr

Nedlagte nævn og råd

Registreringsnævnet
Strategisk Råd for MTV
Bivirkningsrådet