×

Om sundheds­styrelsen.dk

11. november 2013

Sundhedsstyrelsens nuværende hjemmeside blev lanceret 11. november 2013.

Vi arbejder målrettet på at indholdet er overskueligt og let forståeligt for vores mange og forskellige målgrupper. 

Vejledende tekster

Vi tilstræber at linke til gældende lovgivning på de områder og sider, hvor det er relevant. Teksten på sundhedsstyrelsen.dk er ikke i sig selv juridisk bindende, men det er de love, bekendtgørelser og EU-regler, vi henviser til. Det, vi skriver på hjemmesiden, er vejledende og rådgivende tekster.

Visning af indhold

Som bruger kan du opleve, at sider ikke bliver vist som forventet, eller som det var hensigten, alt efter hvilket soft- og hardware du benytter. Det kan også være lokale indstillinger i din browser, der forhindrer en korrekt visning.

Sundhedsstyrelsen.dk er optimeret til følgende browsere:

  • Internet Explorer 9+ 
  • Google Chrome (seneste version)
  • Mozilla Firefox (seneste version)
  • Safari (seneste version til mobil og desktop)
  • WebKit/Android v4.x. (mobil)
Vi udvikler løbende hjemmesiden og optimerer i forhold til W3C standarder og retningslinjer i WCAG.

Få siden læst op

Du kan få læst webteksten op af en oplæsningsmaskine. Projektet 'Adgang for alle' stiller en gratis oplæser til rådighed for brugere af internettet. Du henter oplæseren på www.adgangforalle.dk

Ophavsret 

Tekster må gengives til ikke kommerciel brug med behørig kildeangivelse.

Billeder og andre ressourcer må kun benyttes eller kopieres, hvor det eksplicit fremgår – fx til presse- og lanceringsbrug. I andre tilfælde må billeder og ressourcer fra Sundhedstyrelsens hjemmesider kun benyttes eller kopieres efter tilladelse fra Sundhedsstyrelsens Kommunikationscenter: kommunikation@sst.dk.

Alle tekster, radioindslag, billeder, film og andre ressourcer på Sundhedsstyrelsens hjemmesider tilhører i udgangspunktet Sundhedsstyrelsen, eller også har Sundhedsstyrelsen brugsrettigheder i ikke kommercielt lanceringsøjemed.

Spørgsmål om sundhedsstyrelsen.dk

Send gerne spørgsmål til vores hjemmeside til kommunikation@sst.dk.