×

Henvisning til psykolog

Opdateret 20. maj 2016

Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog

Retningslinjerne omhandler henvisning af patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst til psykolog.

Baggrunden for retningslinjerne er, at en evaluering af ordningen om henvisning af patienter med let til moderat depression til psykolog viste, at kun 33 procent af de henviste patienter faldt ind under henvisningskriteriet, mens 39 procent af patienterne ikke havde en depression, og 28 procent af patienterne havde en svær depression.

Retningslinjerne indeholder beskrivelser af, hvilke kriterier, der skal være opfyldt, før en praktiserende læge henviser en patient til psykolog og beskrivelse af den praktiserende psykologs opgaver ved modtagelse, behandling og afslutning af en patient.

Den praktiserendes læges opgaver

Kapitel 2 omhandler henvisning af patienter med depression, mens kapitel 3 omhandler henvisning af patienter med angst. Begge kapitler præciserer, hvordan den praktiserende læge bør udrede en patient før henvisning til psykolog ligesom andre henvisnings- og behandlingsmuligheder beskrives. Begge kapitler indledes med en oversigt over, hvilke kriterier, der skal være opfyldt, før en patient kan henvises til psykolog med tilskud.

Psykologens opgaver

Kapitel 4 beskriver psykologens opgaver ved modtagelse af henviste patienter, undervejs i behandlingsforløbet og ved afslutningen. Det beskrives, hvilke behandlingsformer, der bør anvendes som førstevalg, hvad psykologen bør gøre ved manglende bedring i patientens tilstand samt hvilken tilbagemelding, som den praktiserende psykolog bør sende til den praktiserende læge, når patienten afslutter psykologbehandlingen.

Habilitetserklæringer 

Arbejdsgruppe vedr. vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Habilitetserklæringer

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren

Faglige retninglinjer

Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst (2012)

Udgivelsen er opdelt i kapitler om depression, angst og psykologens opgaver.